• 16 Σεπτεμβρίου 2019
  • by rast
  • 0

Τα κανναβινοειδή αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς κανναβινοειδών (CB1 και CB2), που εντοπίζονται στον εγκέφαλο και στο περιφερικό νευρικό σύστημα και συμβάλλουν στην ενίσχυση ζωτικών λειτουργιών για τον οργανισμό, όπως:

Μνήμη
Γνωστική λειτουργία
Ψυχοκινητική απόδοση